Летни лагери ALL STARS: ЗАЕДНО СРЕЩУ РАСИЗМА

Сдружение „Про европейска мрежа“ кани ученици от цялата страна на възраст между 15 и 18 години на незабравимо лятно изживяване! Тематичните ни лагери са интензивни и интересни и са посветени на противодействие на расизма и невидимия расизъм. Измежду интерактивните упражнения, театралните и видео работилниците все пак ще остане време за приятно прекарване в басейните и СПА центъра на „Green Life Банско“.

Цели на лагерите

Лагерите ALL STARS целят да осигурят пространство за учене, споделяне и действие срещу расизма и невидимия расизъм. Специфичните ни цели са свързани с изграждане на:

 • Чувствителност

  Чувствителност по проблемите на расизма, невидимия расизъм и други свързани форми на потисничество;

 • Умения

  Умения за разпознаване на форми на расизъм и особено невидим расизъм;

 • Разбиране

  Дълбочинно разбиране на расизма като феномен, свързан с властта и социалното изключване;

 • Ценности

  Ценности като толерантност и многообразие, активно гражданство и критично мислете;

 • Хоризонтални умения

  Лидерски и други хоризонтални умения, свързани с изразяване, креативност, работа в група, диалог, ефективна комуникация.

Профил на участниците

Лагерите са отворени за младежи, които:

 • са на възраст между 15 и 18 години;
 • са ученици;
 • имат интерес към темата на лагера;
 • могат да предоставят съгласие на родител/настойник за участие в лагера;
 • имат желание да участват в креативни и интерактивни форми.

Предвиждаме участие на 25 ученици във всеки от лагерите.

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ има стриктна политика за равенство и приветства кандидати от групи в неравностойно положение, включително от малки населени места и географски изолирани региони, от различни етнически общности, със специални нужди и др.

Дати

Организираме два идентични лагера със следните дати и възрастова насоченост:

 • 01.07-06.07.2019 година – за ученици на 15 и 16 години
 • 08.07-13.07.2019 година – за ученици на 17 и 18 години

Възрастовите ограничения на лагера са индикативни и при определени обстоятелства (напр. училищни групи или по други съображения) може да се направят компромиси с възрастовото разпределение в различните лагери.

Всички посочени дати включват датите на пътуване, като началната дата е дата на пристигане, а крайната дата – дата на отпътуване.

База и логистични въпроси

Всички лагери ще се проведат в хотел „Грийн Лайф Ризрот Банско“, Банско. Участниците ще бъдат настанени в стаи и апартаменти по трима и четирима. За участниците са осигурени закуска, обяд и вечеря в рамките на лагерите. Участниците имат възможност да ползват без допълнително заплащане външен и вътрешен басейн, както и съоръжения от wellness зоната на комплекса. На територията на хотела е налична безплатна безжична интернет връзка.

Ще бъде организиран транспорт от София до базата в деня на пристигането и обратно до София в деня на отпътуването за всеки от лагерите.

Финансови условия

Разходите, свързани с настаняване, хранене, обучители и обучителни материали се покриват от организаторите. Учениците съфинансират участието си в лагерите със символична такса от 50 лева, която може да бъде намалена или опростена за ученици от институции или семейства в затруднение. Тези случаи се комуникират с организаторите и се решават за всеки конкретен случай. Преподаватели, водещи група (виж по-долу), не заплащат такса.

Събраните такси представляват съвсем малък процент от разходите за организирането на лагерите, но подкрепят сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ в съфинансирането им. Таксите се заплащат по банков път по сметката на сдружението. Сдружението ще издаде удостоверение за дарение за сумата на таксата при поискване.

Пътните разходи до София за участници от страната се възстановяват в брой на място по време на лагерите срещу предоставяне на оригинален билет за автобус или влак. Пътните разходи от София до населеното място на участника се възстановяват по банков път или с пощенски запис след получаване на оригинален билет за пътуване.

Програма и екип

Всеки лагер ще включва екип от трима обучители и фасилитатори, специално подготвени за провеждането на лагерите, както и 1 или 2 учители – водачи на училищни групи (виж по-долу).

Програмата на лагерите по правило включва три работни сесии до 15:00 часа и свободно време и релаксиращи задачи следобеда. Работните сесии включват интерактивни тематични упражнения като работа по групи, ролеви игри и симулации, дискусии, театрални и видео работилници. След вечеря са предвидени неангажиращи групови занимания като прожекция на филм, игри за опознаване и др.

Програмата включва планиране и заснемане на кратки Teen React видеа, в които участниците коментират (правят „реакция“ на) други видео материали, свързани с темата. Желанието ни е тези видеа да бъдат използвани в бъдеще за публична онлайн кампания, поради което участието в тази дейност изисква изричното съгласие на ученик и родител/настойник. Участието в тази дейност е по желание, но ще дадем приоритет на кандидати, които имат смелостта да се включат в нея.

Училищни групи (за преподаватели)

За училищна група приемаме група от 10 ученици и един преподавател от едно и също училище, които подават групова заявка за участие. Училищните групи се ползват с олекотена процедура по кандидатстване и с приоритет при избора на участници.

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ има желание да развива дългосрочни партньорства с училища, които се интересуват от темата на лагерите. Групи от училища, направили заявка за училищни работилници по същата тема, ще се ползват с предимство при селекцията за участие на училищни групи в лагерите.

Работилници по училища

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ има желание да развива дългосрочни партньорства с училища, които се интересуват от темата на лагерите. Групи от училища, направили заявка за училищни работилници по същата тема, ще се ползват с предимство при селекцията за участие на училищни групи в лагерите.

Политика за безопасност и закрила на децата

Екипът от обучители и фасилитатори на всеки лагер обсъжда и спазва строги правила за безопасност и закрила на децата в рамките на целия лагер. Всички участници в лагерите участват в съвместно изготвяне на правилата за безопасност и етикет за поведение в рамките на лагера.

Употребата на алкохол и каквито и да е наркотици е абсолютно забранена в рамките на лагерите и нарушението на това правило води до незабавно прекратяване на участието в лагера.

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ има своя Вътрешно-организационна политика за закрила на детето и организиране на дейности в интерес на детето, която включва принципи, правила и процедури във връзка с работата с деца и ще се прилага стриктно при провеждането на лагерите.

Кандидатстване и времева рамка

 • Краен срок за кандидатстване за всички лагери
 • Свързване с одобрените кандидати и групи
 • Превеждане на такса участие и изпращане на сканирани родителски съгласия
 • ALL STARS лагер 1: (15-16 години)
 • ALL STARS лагер 2: (17-18 години)
 • 31 май 2019, 23:59
 • 3 юни 2019
 • 15 юни
  2019
 • 01 юли – 06 юли 2019
 • 8 юли – 13 юли 2019

Формуляр за индивидуални кандидати: тук

Формуляр за училищни групи: тук (попълва се от преподавател)

За контакти

За въпроси, уточнения и допълнителна информация можете да се свържете с Владислав Петков – v.petkov@proeuropean.net, 0878 639 708.