Местни семинари

Подготовка за мобилност – обучителен модул

Местни семинариВ последната седмица на ноември се проведоха 3 срещи в Бургас с млади хора на които им предстои стаж в чужбина, обучение, лагер, бригада, обмен, доброволческа служба или нещо подобно.

Срещите са част от обучителния модул на международния проект MOB GAE и включва подготовка на участниците, на които им предстои пътуване. Дискусии за междукултурните измерения, как да припознаем компетентностите, които получаваме по време на мобилност, как да се адаптираме към нова среда и култура. В срещите участваха на 30 младежа.

Ако вашата организация/училище институция изпраща млади хора в чужбина по различни програми и мероприятия, можете да организирате семинар, като ползвате обучителния модул, разработен по проекта оттук.