49897682_10157055768938653_9116543525754765312_o

Покана за училища: работилници за борба с невидимия расизъм

Сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” отправя покана към училища от София и страната, които имат желание да работят по темата с расизма и невидимия расизъм. Предлагаме безплатно провеждане на поредица от 4 работилници за ученици на възраст между 13 и 19 година.

Целите на работилниците са:

  • Да направят учениците по-чувствителни към расизма и невидимия расизъм – да ги забелязват, да познават корените, проявленията и последствията от тях;
  • Да представят невидимият расизъм като реален проблем на културата ни и проявяващ се по много различни начини;
  • Да разбират расизма като проблем, свързан с власт на обществено и междуличностно ниво;
  • Да насърчат и популяризират идеята за добро отношение като възможност за противодействие на расизма.

Форма на работилниците

Включването в проекта изисква работа в 4 последователни работилници в група с едни и същи ученици. Продължителността на една работилница е 45 минути, като по изключение би могло да се направят 2 работилници по 90 минути.

Училищните работилници могат да се организират в два варианта:

Вариант 1: Като част от учебния процес (за предпочитане) в:

  • Час на класа
  • Свят и личност
  • Английски език
  • В други предмети по преценка на учител/училищно ръководство

Вариант 2: Като извънкласна дейност

При работа с групи като извънкласна дейност участниците трябва да са не по-малко от 20 и не повече от 30.

Семинарните ни занятия се водят от специално подготвени за целта обучители и фасилитатори. Използват се интерактивни обучителни методи (методи на неформално образование), включващи симулации, ролеви игри, работа по групи и дискусии. Заедно с темите за расизма у учениците се развиват и различни личностни умения: работа в екип, водене на дискусия, презентационни и артистични умения, аргументиране и др.

В зависимост от избраната форма цикълът от работилници се провежда в период между 2 и 4 седмици според нуждите на училището и възможностите на фасилитаторите, което ще се реши за всеки конкретен случай.

Заявяване на интерес

Всяко училище може да заяви работа с до 5 на брой класове или групи.

Заявяването на интерес се прави от преподавател в съответното училище чрез попълването на кратък формуляр: натисни тук.

По логистични причини заявките на училища, в които се предвижда провеждането на работилници с поне три класа или групи, ще бъдат разглеждани с приоритет. Това се касае особено за училища извън София.

Като част от същата инициатива, сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” ще организира два летни лагера за ученици по темата за расизма и невидимия расизъм през юли 2019 година. Ученици от училища, в които е проведен цикъл работилници, ще се ползват с приоритет при евентуално кандидатстване за участие в летните лагери. Информация за лагерите тук.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свързвате с нас на v.petkov@proeuropean.net или с лично съобщение на фейсбук страницата ни.

Разходите, свързани с провеждането на семинарните занятия, се покриват от проекта „STAR: Заедно срещу расизма”, подкрепен от програма “Еразъм +” на Европейския съюз.

Print