НОВО ПОКОЛЕНИЕ: учене и действие срещу насилието, основано на пола

Проектът се изпълнява между ноември 2017 година и ноември 2019 година в България, Испания и Полша.
Основната му цел е да предотврати и да се противопостави на насилието, основано на пола, чрез организиране на процеси за учене и действия за чувствителност по тези въпроси.
Специфични цели:
- Да предостави методологическа подкрепа и възможности за обучение на професионалисти, работещи с млади хора, във формалната и неформалната сфера по темите насилието, основано на пола;
- Да въвлече поне 900 млади хора в процеси на учене, които да подобрят разбирането за насилието, основано на пола;
- Да подкрепи кампании за изострянето на чувствителнотта за насилието, основано на пола, сред млади хора в техните училища и общности;
- Да разпространи добри практики в превенцията и противопоставянето на насилието, основано на пола, сред млади хора.

В рамките на проекта се цели обхващането на:
1815 млади хора на възраст между 14 и 18 години;
240 професионалисти, работещи с млади хора.

Сред предвидените дейности:
- Превод, печат и разпространение на наръчника на Съвета на Европа за превенция на насилие, основано на пола “Gender Matters”;
- Летни лагери за млади хора;
- Извънкласни дейности по училища;
- Кампании в училища и общности;
- Прилжоение за мобилен телефон;
- Видео клипове.

Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз “Права, равенство и гражданство” (2014-2020).

 
PEN_Logo
Imprimir
SZANSA