GLOBALAB на глобално ниво

GLOBALAB (2018-2019) е инициатива за изграждане на капацитет в младежката сфера, която търси връзки и синергии между работата с млади хора и Целите за устойчиво развитие на ООН. Партньори от Африка и Европа работят заедно, за да подобрят компетенциите в сферата на работата с млади хора, като я пресичат с проблематиката на устойчивото развитие.

Партньорски държави от Европа: Литва, България и Испания

Партньорски държави от Африка: Уганда, Гана и Танзания

Проектът се базира върху приключилата вече европейска инициатива GlobaLab, като я надгражда, опитвайки се да избегне евроцентричния подход към устойчивото развитие и младите хора.

Конкретните ни цели:

  • Да засилим сътрудничеството между младежки организации от различни региони на света в привличането на младите хора в образователни процеси по глобално образование и устойчиво развитие;
  • Да подобрим качеството на работата с млади хора и неформалното образование сред партньорите, които работят по адресирането на глобални въпроси;
  • Да предоставим възможности за мобилност на младежки работници и млади хора, за да подпомогнем техните компетенции и мотивация за активно участие в обществения живот, особено във връзка с глобални въпроси;
  • Да пилотира и разпространи практики за глобално образование чрез реални казуси и нови технологични решения.

Дейностите включват:

  • Изпращане на 8 младежки работници от Европа и 6 от Африка на 14-дневни партньорски посещения;
  • Изпращане на 31 млади хора от Европа и Африка за 8-дневен младежки обмен в Испания;
  • Организиране на 7-дневен семинар с 18 младежки работници от Европа и Африка в Танзания за изготвяне на добри практики и препоръки;
  • Местни обучителни събития с млади хора и състезание за младежи с цел въвличането им в собствени местни действия;
  • Разработване на публикация с включени казуси, инструменти и добри практики.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

 

 

 
PEN_Logo
rsz_gca_logo
RGB básico
13434782_1052353451503978_5257357034217737910_n
Basic RGB
tycen