ROMA-UP: местни политики и действия за приобщаване на ромите

Проектът ROMA-UP е партньорска инициатива между сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” и три местни ромски организации, която се изпълнява през 2017 и 2018 година.

Проектът е насочен към овластяване на ромските общности на местно ниво с основната идея, че за да се случат реални промени – те трябва да идват от общността. В тази връзка инвестираме в изграждането на капацитет, за да може общността да инициира и бъде двигател на процеса. Едновременно с това се насочват усилия към изграждането на междусекторни коалиции със социални и професионални групи.

Въпреки че се акцентира върху директна работа с общността, включително местни дейности, но те не са безцелни, а част от ясен модел, който настоящето партньорство разработи и има желанието да го подобри. Моделът се тества и промотира в рамките на проекта и го нарекохме го ROMA-UP модел.

Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз “Права, равенство и гражданство” (2014-2020).

 
PEN_Logo
lider
stolipinovo
logo