Проектът „Ти също – ела и участвай“ стартира в Румъния

English version of this news

Сдружение за благотворителна помощ „AMURT – Румъния”, заедно със сдружение за подкрепа „Амуртел – welcome_to_courseРумъния“ и „Про европейска мрежа“ от България, работи по изпълнението на проекта „Ти също – ела и участвай“ (You too – come and participate!). Проектът е насочен към четири извънградски общности в Румъния: Domnesti, Clinceni, Ciorogarla and Cornetu. Проектът се изпълнява в периода от месец октомври 2014 година до месец април 2016 г.

Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година, чрез Фонда за НПО в Румъния, компонент „Социална справедливост“ и субкомпонент „Развитие на етнически селски общности“ в размер за 64,608.10 евро.

Целта на проекта е да намали бедността сред 300 роми и представители на други етнически групи от четирите адресирани извънградски общности чрез практикуване на демократично гражданство, междукултурен диалог и увеличаване на възможностите за заетост в местния пазар.

Проектът се фокусира върху развитие на умения за активно участие сред 240 роми и представители на други етнически групи; повишаване на толерантността и междукултурния диалог сред 160 деца/младежи чрез образователни кампании, промоционални събития за културна идентичност; насърчаване на създаването на работни места за подсилването на социалната кохезия и устойчивото развитие на общността.

Активното участие в местния обществен живот се разгледа от две перспективи: 1) политическа/гражданска демокрация, която ще бъде отразена във финалните резултати от проекта – придобити умения, нагласи и поведения, които представляват добри практики на демократичното гражданство; 2) икономическа демокрация, базирана на принципите на Прогресивната утилизационна теория (PROUT), която насърчава икономическо коопериране, демократичен контрол и достъп до ресурси, съвместна подкрепа за местен бизнес, напр. „верижен бизнес“ или „домино бизнес“ – познат в някои развити държави като търговска система за местен обмен (LETS system).

Основните очаквани резултати се отнася до 240 членове на различни малцинствени групи: придобити умения и практики за проактивно включване в местния обществен живот; придобити умения и практики за популяризиране на собствената култура. Очаква се още 80 души да придобият знания и умения за социално предприемачество в конкурентна среда и 160 деца и млади хора от местните училища да се запознаят с толерантността и недискриминационно поведение.

Picture2