Preparing the campaign - collecting portraits and stories

Стартираме кампанията #YouToo / #ТиСъщо

Preparing the campaign - collecting portraits and stories

Preparing the campaign – collecting portraits and stories

English version here

Ние от O’PEN стартираме онлайн кампания за насърчаване на активното участие сред младежи от всички етнически групи. Надявам се чрез посланията си да повишим и разбирателството между младежки от ромски и неромски произход, като покажем общите им черти в борбата за социално включване. Кампанията ще даде видимост и на дейностите и резултатите от изпълнявания в Румъния проект “Ти също – ела и участвай” (You too – come and participate!).

Основният инструмент на нашата онлайн кампания ще бъдат личните истории млади роми и нероми (от България и Румъния), които доброволстват или по друг начин са активни в подобряването на живота на своята общност. Ще покажем техните лица и ще разкажем техните истории. А техните истории са също и покана – да, #ТиСъщо можеш да дойдеш и участваш.

Следете кампанията в:

Facebook: https://www.facebook.com/penetwork

Twitter: https://twitter.com/oPEN_zone1

Instagram: https://instagram.com/open_zone1/

Както и в специалната секция на нашия сайт: http://proeuropean.net/?cat=61

Всички постове и всякаква информация, свързана с кампанията, ще носи хаштага  #YouToo и #ТиСъщо.

Picture2