katalin

#ТиСъщо: Показвам на другите, че могат да променят живота си

Каталин е на 22 години и живее в Букурещ, Румъния. Доброволства в „Амуртел Румъния“, нестопанска организация, която работи за защита, подкрепа и образование на най-социално и икономически уязвимите. Каталин се е включил в различни проекти и участва в дейности, свързани с борбата с насилието и дискриминацията, както и в много дейности на открито. „Освен че научаваш нови неща и се развиваш, се срещаш с най-различни нови хора“, споделя той за опита си като доброволец. Признава, че доброволчеството му носи и много забавления с новите му приятели. Въпреки това целта му е сериозна: „Да показвам на другите, че могат да променят живота си, е най-важната ми задача“.

Каталин кани всички млади хора да се възползват от различни възможности за доброволчество и да помагат на другите. Искате да приемете поканата му? Пишете ни тук.

Picture2