Всички новини свързани със сдружението

Започваме поход срещу невидимия расизъм! Вижте как можете да се включите.

В крайна сметка всички сме направени от едни и същи частички звезден прах. Вярването, че някои групи от хора са по-добри, по-умни, по-ценни от други няма научна основа. И просто не е вярно. Защо тогава толкова много от нас продължават да бъдат неглижирани, обиждани, подценявани или директно лишавани от права? На това трябва да се сложи край!

Сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” предлага на учители, ученици, приятели, младежи няколко начина, по които да се включат в противопоставянето на расизма и невидимия расизъм. Ето как:

Летни лагери за ученици ALL STARS: Заедно срещу расизма Тематичните ни лагери са интензивни и интересни и са посветени на противодействие на расизма и невидимия расизъм. Измежду интерактивните упражнения, театралните и видео работилниците все пак ще остане време за приятно прекарване в басейните и СПА центъра на „Green Life Банско“. Отворени са за ученици на възраст между 15 и 18 години, които могат да кандидатстват индивидуално или като училищна група (10 ученици и 1 преподавател от едно училище). Разходите, свързани с лагерите се покриват от организаторите, но учениците съфинансират участието си в лагерите със символична такса от 50 лева, която може да бъде намалена или опростена за ученици от институции или семейства в затруднение. Лагерите ще се проведат от 01 до 6 юли и от 8 до 13 юли 2019 година, а крайният срок да кандидатстване е 31 май.  Групи от училища, направили заявка за училищни работилници (виж долу), ще се ползват с предимство при селекцията за участие на училищни групи в лагерите.
Пълна информация за лагерите!

Училищни работилници срещу невидимия расизъм  Предлагаме безплатно провеждане на поредица от 4 работилници за ученици на възраст между 13 и 19 година. Включването в проекта изисква работа в 4 последователни работилници в група с едни и същи ученици. Продължителността на една работилница е 45 минути, като по изключение би могло да се направят 2 работилници по 90 минути. Работилниците могат да се проведат като част от учебния процес или като извънкласна дейност. По логистични причини заявките на училища, в които се предвижда провеждането на работилници с поне три класа или групи, ще бъдат разглеждани с приоритет. Училища, в които са проведени работилници, ще се ползват с приоритет, ако кандидатстват с училищна група в лагерите ALL STAR (виж горе).
Пълна информация за работилниците!

Неформални интерактивни срещи Следете страницата ни във фейсбук за предстоящи интерактивни срещи с млади хора по теми, свързани с расизма и невдимия расизъм. Ако сте младежка организация или група от млади хора, която иска да домакинства такава среща (в София или страната), свържете се с нас на v.petkov@proeuropean.net или във фейсбук. Присъединете се към нас! Защото както пее Moby, “We are all made of stars”.

Конкурс за глобални граждани: Приеми предизвикателството!

Приемете предизвикателството!

През 2015 г. държавите-членки на ООН приеха 17-те Цели за устойчиво развитие, които са спешен призив за действие в глобално партньорство за подобряване на живота на хората по света по устойчив начин.

Предизвикяваме ви да изберете глобален въпрос, свързан с една от тези 17 цели и да предприемете действия и да участвате в конкурса GLOBALAB Challenge. Можете да отговорите чрез:

 • видеоклип,
 • есе, блог пост или статия
 • снимка

или някакъв друг медот, който би могъл да изрази вашите притеснения по конкретен глобален въпрос и/или предложения как той може да се реши.

Няколко примера за възможни действия:

 

Кой може да участва?

Конкурсът е отворен за млади хора (до 35 години) от: България, Литва, Испания, Уганда, Гана, Танзания.

 

Как работи?

1. Създайте и качете в Instagram своя продукт (видео, снимка, текст) с хаштаг #globalabchallenge и споменете @globalabgoesglobal.

2. Попълнете нашия кратък формуляр за участие.

3. Споделяйте своя продукт сред приятели – колкото повече харесвания има, толкова по-големи са шансовете ви.

Краен срок за включване в конкурса (попълване на формуляр): 31 март 2019.

Обявяване на резултатите: 15 април 2019.

 

Технически изисквания

Видео файловете не трябва да бъдат повече от 1 минута; всеки писмен текст не трябва да бъде по-дълъг от 500 думи.

При работата си по продуктите, имайте предвид основните принципи на етично и отговорно представяне на глобалните въпроси в социалните медии. За някои съвети разгледайте: https://www.radiaid.com/social-media-guide/ (на английски).

С участието си в конкурса, вие потвърждавате, че подаденият продукт е ваше оригинално произведение и не нарушава авторски и други права на трета страна.

Като участвате в конкурса GLOBALAB Challenge, вие също така давате съгласието си на организаторите си да използвате вашите снимки / видео / текстове за целите на проекта.

 

Награда на победителите

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ ще награди трите най-добри продукта по следните два критерия: броя на “харесвания” в Instagram (50%) и оценката на жури (50%).

Тримата победители ще получат като награда качествени безжични слушалки.

res_b7bd0346d539ecd061a73b73db52be1a_450x450_2u2f

 

Припомняме, че в конкурса участват само видеоклипове, снимки и есета, изпратени чрез попълване на формуляра за кандидатстване, както и качени и публикувани на Instagram с хаштаг #globalabchallenge и споменаване на @globalabgoesglobal.

За въпроси можете да се свържете с нас на v.petkov@proeuropean.net или с лично съобщение на страницата ни във фейсбук.

Print

a7bcb4_d8d9df66f5234a26b676760a0778893d_mv2

Покана за училища: работилници за борба с невидимия расизъм

Сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” отправя покана към училища от София и страната, които имат желание да работят по темата с расизма и невидимия расизъм. Предлагаме безплатно провеждане на поредица от 4 работилници за ученици на възраст между 13 и 19 година.

Целите на работилниците са:

 • Да направят учениците по-чувствителни към расизма и невидимия расизъм – да ги забелязват, да познават корените, проявленията и последствията от тях;
 • Да представят невидимият расизъм като реален проблем на културата ни и проявяващ се по много различни начини;
 • Да разбират расизма като проблем, свързан с власт на обществено и междуличностно ниво;
 • Да насърчат и популяризират идеята за добро отношение като възможност за противодействие на расизма.

Форма на работилниците

Включването в проекта изисква работа в 4 последователни работилници в група с едни и същи ученици. Продължителността на една работилница е 45 минути, като по изключение би могло да се направят 2 работилници по 90 минути.

Училищните работилници могат да се организират в два варианта:

Вариант 1: Като част от учебния процес (за предпочитане) в:

 • Час на класа
 • Свят и личност
 • Английски език
 • В други предмети по преценка на учител/училищно ръководство

Вариант 2: Като извънкласна дейност

При работа с групи като извънкласна дейност участниците трябва да са не по-малко от 20 и не повече от 30.

Семинарните ни занятия се водят от специално подготвени за целта обучители и фасилитатори. Използват се интерактивни обучителни методи (методи на неформално образование), включващи симулации, ролеви игри, работа по групи и дискусии. Заедно с темите за расизма у учениците се развиват и различни личностни умения: работа в екип, водене на дискусия, презентационни и артистични умения, аргументиране и др.

В зависимост от избраната форма цикълът от работилници се провежда в период между 2 и 4 седмици според нуждите на училището и възможностите на фасилитаторите, което ще се реши за всеки конкретен случай.

Заявяване на интерес

Всяко училище може да заяви работа с до 5 на брой класове или групи.

Заявяването на интерес се прави от преподавател в съответното училище чрез попълването на кратък формуляр: натисни тук.

По логистични причини заявките на училища, в които се предвижда провеждането на работилници с поне три класа или групи, ще бъдат разглеждани с приоритет. Това се касае особено за училища извън София.

Като част от същата инициатива, сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” ще организира два летни лагера за ученици по темата за расизма и невидимия расизъм през юли 2019 година. Ученици от училища, в които е проведен цикъл работилници, ще се ползват с приоритет при евентуално кандидатстване за участие в летните лагери. Информация за лагерите тук.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свързвате с нас на v.petkov@proeuropean.net или с лично съобщение на фейсбук страницата ни.

Разходите, свързани с провеждането на семинарните занятия, се покриват от проекта „STAR: Заедно срещу расизма”, подкрепен от програма “Еразъм +” на Европейския съюз.

Print

“Реагирай в един кадър”: конкурс за ученици за фотографии и дигитални илюстрации

КОНКУРСЪТ

Конкурсът е за авторски фотографии или дигитални илюстрации на тема „Насилие, основано на пола“. Фотографиите и илюстрациите трябва в един кадър да пресъздават реакция срещу насилието, основано на пола.

Конкурсът е отворен за ученици от цялата страна. Един автор може да участва с максимум 5 фотографии и/или илюстрации.

НАГРАДИ

Осемнайсет избрани фотографии или илюстрации ще бъдат включени в изложбата “Реагирай в един кадър“, която ще бъде изложена в шест училища в цялата страна и на международна конференция в Испания. Авторите на избраните снимки ще получат за награда преносимa батерия за телефон. Избрани фотографии или илюстрации ще бъдат отпечатани и като картички.

Един от авторите ще бъде отличен със специална награда – той/тя и учител от съответното училище ще могат да участва в международната конференция на тема „Насилие, основано на пола“, която ще се проведе в Лорка, Испания, през септември 2019 година. Разходите по пътуването са за сметка на организаторите.

ЖУРИ

Изпратените творби ще бъдат оценявани от 6-членно жури, включващо членове на екипа на сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” и Консултативният съвет за въпроси по чувствителността на пола на проекта ни “Ново поколение”. Журито ще оценява творбите по два основни критерия: 1. Идея, послание, съдържание; 2. Артистично изпълнение.

УЧАСТИЕ

Изпращайте своите фотографии или илюстрации в JPEG формат, с необходимото качество за печат като прикачен файл или с линк за споделяне на голямо съдържание (за файлове над 5 MB) на konkurs@proeuropean.net в срок до 30 април 2019. Допълнителни въпроси можете да задавате на същия адрес или на страницата ни във фейсбук.

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА

Насилие, основано на пола, включва физическо посегателство, емоционален и психически тормоз, който бива упражняван върху някого заради неговия пол или който диспропорционално засяга момичета и жени. За вдъхновение, ето четири ситуации, показващи насилие, основано на пола:

Sit1 Sit2 Sit3 Sit4

Конкурсът е част от кампанията ни “РЕАГИРАЙ! Младежкият отговор срещу насилието основано на пола” и проекта ни “Ново поколение”.

bandera+text

Новогодишно обещание? Включи се в тихата революцията срещу невидимия расизъм

Ако правите списък с новогодишните си обещания, между  повечето спортуване, четенето на книги, воденето на дневник и по-малко висене във фейсбук, може да включите и нещо обществено важно – по-активна работа в борбата с омразата и расизма. А ние ще създадем среда, в която да увеличим шансовете това да е от обещанията, които реално се спазват.

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ отправя покана за млади фасилитатори, които да се включат в инициативата ни STAR – Stand Together Against Racism. Това е дългосрочен проект, който включва интензивна работа с млади хора на местно ниво в рамките на училищни работилници и общностни срещи през първата половина на 2019 година и още много възможности след това.

За кого е подходящо?

 • Опитни или начинаещи фасилитатори, с интерес и/или опит в използването на методите на неформалното образование (включително учители);
 • Изострена чувствителност в сферата на правата на човека и анти-расизма;
 • Възможност за участие и в двата подготвителни обучителни модула (виж по-долу);
 • Възможност и мотивация за дългосрочно включване в дейности през 2019 година;
 • Гъвкавост и умения за работа в екип.

Окуражаваме участието на хора от традиционно изключени групи, особено от етнически малцинства.

Какво предлагаме?

1. Безплатно обучение* в две части:

 • В първото ни обучение ще се фокусираме върху темата за расизма и невидимия расизъм, както и други видове нетолерантност (тематичен модул). Обучението ще се проведе от 10 до 13 януари 2019 година в хотел „Банкя Палас“.
 • Във второто ни обучение ще се фокусираме върху практически елементи на фасилитирането и воденето на процеси на учене (методологичен модул). Обучението ще се проведе от 1 до 3 февруари 2019 година (локацията ще бъде потвърдена в последствие, в близост до София).

2. Практическо приложение на наученото чрез фасилитиране на поредица от училищни работилници и общностни срещи, както и възнаграждение за положения труд в този етап на проекта.

3. Общност на учене и подкрепа с останалите фасилитатори, екипът на „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ и партньорските ни мрежи.

4. Добро прекарване.

 

Отделете 5 минути и кандидатствайте до 23:59 часа на  3 януари тук. Ще обявим резултатите още на следващия ден.

За въпроси можете да се свържете с нас на v.petkov@proeuropean.net или на фейсбук страницата ни.

Повече информация за проекта STAR можете да откриете тук.

Print

 * Обучителните модули ще започват в 16:00 часа в първи ден на обучението и ще приклюват в 12:00 часа в третия ден на обучението. Настаняване (по правило в двойна стая) и хранения в периода на обученията се покриват от организаторите, както и пътни разходи за участници от страната.