Всички програми, инициативи и проекти на сдружението

„Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище“

logosПроектът „Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище“, финансиран от Столична община, Програма Европа 2017, предвижда партньорство между “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” като водещ партньор, фондация “Заедно в час”, фондация “Здраве и социално развитие” и Столична община, район “Красна поляна”.

Ще предоставим възможност на 60 деца в риск от отпадане от образователната система да получат допълнителна подкрепа по ключови учебни дисциплини – български език и математика – в триседмично всекидневно лятно училище в кв. ”Факултета”, наречено “Лятна Старт академия”. По време на академията ще тестваме разработен от нас иновативен модел на обучение, включващ работа по ниво на предметното знание, вместо работа в класове, разделени по възраст. Планираната организация на учебния процес включва разпределение на децата в малки групи по ниво на техните знания и умения, създаване на личен план за развитие на всеки ученик и регулярно проследяване на напредъка по него, работа на двама учители в тандем във всяка група, работа с личен ментор по групов или индивидуален проект, повишаване на мотивацията за учене чрез създаване на лична връзка с учениците и с различни заинтересовани страни в квартала (родители, треньори, формални и неформални институции).

След приключване на Лятната академия ще извършим анализ на резултатите на ученците и цялостната организация и осъществяване на академията. Ще съберем и опишем добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците по предметно знание и по развиване на личностни качества.

Всички добри практики ще бъдат описани в брошура и представени на две събития за популяризиране сред представителите на училищните екипи и други заинтересовани страни в район “Красна поляна” и Община Столична. Онлайн вариант на брошурата ще бъде разпространен във всички училища на територията на Столична община. Описаните добри практики ще бъдат имплементирани в обучението на учителите по програма “Заедно в час”.

 

Обща цел на проектното предложение:

Поставяме си като обща цел на проекта подобряването на академичните резултати и развиване на личностни умения у ученици в риск от отпадане или вече отпаднали от образователната система, което ще допринесе за намаляване на случаите на ранно прекъсване на основното и средното образование.

Целим изграждане на ефективно и продуктивно партньорство със структурите на район “Красна поляна” за изпълнение на стратегията за образование на Столичната община във връзка с превенцията на отпадането от училище и достъпа до образование на деца от уязвими групи.

 

Специфични цели на проектното предложение:

Проектът цели да осигури подкрепа за деца в риск от отпадане от образователната система или отпаднали от нея, както и да тества и събере добри практики за работа с тези деца по време на лятна академия в кв. “Факултета”.

Друга специфична цел на проекта е да осигури достъп до установените добри образователни практики на представители на училищни екипи, граждански организации и други заинтересовани страни в район “Красна поляна” и Община Столична.

 

Повече информация за екипа, реализиращ проекта: http://startacademy-sofia.org/

Покана за обучение в Гърция през август на ЛГБТ+ тематика

CaptureСдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ търси двама цветни младежки работници от България за обучение в Гърция, посветено на ЛГБТ+ тематика, с името „COFFEE - Colorful Fighters for European Empowerment”. Обучението ще се проведе между 16 и 26 август 2016 година в живописното селце Palaios Panteleimon, в подножието на планина Олимп.

Обучителният курс ще събере 30 участници от Швеция, Гърция, Македония, Италия, Турция, Кипър, Словакия, Румъния, Литва, Испания, България и Белгия, които искат да повишат знанията и уменията си в ЛГБТ+ проблематиката.

Профилът на участниците:

-         Между 18 и 30 години;

-         Младежки работници, младежки лидери, членове на младежки организации или организации и институции, които работят с млади хора по принцип;

-         Добро владеене на английски език;

-         Отворено съзнание и желание за работа с ЛГБТ младежи.

В идеалния вариант 1 от участниците трябва да има опит в ЛГБТ+ проблематиката, а другият –желание да придобие такъв.

Обучителният курс се организира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“, поради което храненето, настаняването и пътните разходи се покриват на 100% от проекта. Изисква се 20 евро такса участие – за покриване на разходи, които не могат да бъдат включени в проекта. Таксата се заплаща на място на гръцките домакини.

Вижте детайлната информация в този предварителен информационен пакет.

Желаещите да участват трябва да изпратят кратко описание на себе си и работата си, както и мотивация за участие в обучението (общо 4-8 изречения) на v.petkov@proeuropean.net преди 10.06.2016 година. Не забравяйте да посочите телефон за контакти. Има вероятност да се свържем с някои от вас на 11 и 12 юни 2016 за кратък уточняващ разговор. Резултатите от селекцията ще бъдат обявени най-късно на 13 юни 2016.

За всякакви въпроси  можете да се обръщате към нас на v.petkov@proeuropean.net или на фейсбук страницата ни.

 

Mob GAE Project

Mob GAE – Mobility as source of Growth, Autonomy and Employability
2014-2015
1480505_1435867323314296_1593625262_nPEN is country partner of the project, which aims: to evaluate and disseminate the impact of international mobility experiences, in the frame of EU programmes, in a longitudinal perspective of a group of 2.500 former participants, concerning their personal and professional development and their awareness as European Citizens; to disseminate and exploit existing case stories, good practices, positive changes among the ex participants, the partners within and outside the consortium (enterprises, public institutions, NGOs), acting as promoters, hosting, sending and intermediary partners, interested in improving the quality of their work.
The specific objectives of the project proposal are:

  • to capitalize the value of the international mobility experiences as a tool for learning and personal and professional development;
  • to value international mobility experiences as a tool to stimulate self-awareness in term of active citizenship and participation to the community development with own activities and actions;
  • to improve the tutoring and mentoring practices and tools of the mobility experiences, considering them learning processes in which participants should plan their learning paths accordingly to the personal and professional objectives;
  • to stimulate the recognition of competences at the end of a mobility experiences, in accordance with the ECVET system;
  • to promote the best use of the results valorising successful case stories, good practices, changes among the organisations of the consortium, the promoters/hosting partners involving enterprises, public institutions, NGOs, policy makers, general public
  • to actively inform a large public on the EU mobility programmes thanks to the past experiences made by individuals and organisations;
  • to actively reinforce the intercultural dialogue and actions in partners multicultural societies in order to foster rights, European citizenship and social cohesion processes
  • to improve the co-operation among the different stakeholders of the mobility fields in order to improve the quality of the experiences and the links between education, training, job market.

More information: MOB GAE Project

You Too – Come and Participate!

Association for Charitable Aid AMURT Romania in partnership with Association for Aid AMURTEL Romania and The Prop European from Bulgaria, are implementing the project “You Too – Come and participate!” in four (4) rural communities in Ilfov county: Domnesti, Clinceni, Ciorogarla and Cornetu. The project period is from October 2014 to April 2016.

The project is funded by EEA Grants 2009-2014 under NGO Funds in Romania, component Social Justice and subcomponent Ethnic Rural Community Development with an amount of 64,607.10 Euro.

The purpose of the project is to reduce poverty among 300 Roma and other ethnic persons from those four rural communities mentioned above, by facilitating the practice of the democratic citizenship, multicultural dialogue and increasing the employment opportunities on a local inclusive market.

The objectives that sustained this purpose are focusing on developing abilities of active participation among minimum 240 Roma and other ethnic people; increasing the tolerance and multicultural dialogue among 160 children/youth through educational campaigns, promotional events about cultural identity; encouraging jobs creation in order to strengthen social cohesion and to ensure a sustainable development for the community.

Active participation in local life is approached from two perspectives: (1) political/civic democracy that will be reflected in the final results – gained skills, attitude and behaviors which attests good practice of democratic citizenship and (2) economic democracy based on the principles of Progressive Utilization Theory (PROUT) that encourage economic cooperation, democratic control and access to the resources, mutual support for local businesses e.g “chain business” or “domino business” – known in other developed countries as LETS system (Local Exchange Trading System).

Picture2

Do it yoruself

doityourselfDo it yourself
December 2013

Младежкият обмен „Do it yourself” (“Направи си сам“) е посветен на креативното рецикиране. Целта на програмата е да създаде чувство на уважение към околната среда сред 44 участници (всяка държава ще бъде представена от 5 участници и 2 лидери), като същевременно насърчава тяхната креативност и предприемачество; те ще се учат как да превръщат отпадъци и ненужни предмети в полезни и красиви творения. Проектът ще продължи седем дни (1-8.12.2013) и ще се проведе в Лагада, близо до Солун. Програмата включва следните дейности: изграждане на групата, мозъчна атака, ателиета за бижута и аксесоари, преобразуване на дрехи и обувки, както и създаване на малки сезонни и декоративни джунджурии.

Създаденото от участниците ще бъде изложено в кафене в Лагада, където участниците ще могат да си поговорят с местните жители. До края на обмена групата ще създаде и брошура, с която да обясни използваните от участниците техники, стъпка по стъпка. Проектът включва участници от Гърция, България, Чехия, Литва, Румъния и Франция.

VIP’s in Action

vipsVIPs in Action
March 2013 – May 2014

The VIPs in action project is about inclusion and empowerment of youth with fewer opportunities with competences in order to enter the labour market and to provide support, motivation and knowledge to their peers. The objectives are the following:
• 1.to explore needs of youth with fewer opportunities and based on them build up system of peer to peer activities for engagement of young people
• 2.explore existing methods of engaging young people with fewer opportunities or excluded young people and to create a system of activities using peer to peer methods and foster participation, initiative, creativity and life learning competences of those youth who never participated in NFE
• 3.create system of peer to peer engagement (with the participation and facilitation of the young people-VIP)to the Labour Market
• 4.empowering youth with fewer opportunities as active citizens by providing space and methodological support for them for creation of empowering peer-to-peer activities and to provide space to evaluate these activities, receive feedback and plan future common activities in order to become VIP (very involved peer)
• 5.Moreover, to involve these youngsters in the training course and the Youth Exchange to foster learning mobility, intercultural experience and gain tolerant attitudes among youth from different cultures
• 6.to explore realities, exchange experience of the youth workers on the subject and create new methods that foster participation and fill in gap between Youth organizations and Youth with fewer opportunities that don’t have motivation to participate in NFE activities
• 7. prepare peer to peer facilitators(VIPs) who will work with youth with fewer opportunities on the local level and serve as  multipliers of NFE among their peers
• 8.to evaluate together with youngsters the methods and tools developed within the project
• 9.to be the same peers who plan and coordinate the follow up of the project on the same subject(Youth Initiative, Youth  exchange, …), using their new skills gained during this project
• 10.as far as partners concern, to build up a strong and quality partnership, exchange good practices and learn from each other about the topic, to develop a new tool for inclusion of youth with fewer opportunities and disseminate it Europe wide, and to plan more collaborations for the future