Започваме поход срещу невидимия расизъм! Вижте как можете да се включите.

В крайна сметка всички сме направени от едни и същи частички звезден прах. Вярването, че някои групи от хора са по-добри, по-умни, по-ценни от други няма научна основа. И просто не е вярно. Защо тогава толкова много от нас продължават да бъдат неглижирани, обиждани, подценявани или директно лишавани от права? На това трябва да се сложи край!

Сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” предлага на учители, ученици, приятели, младежи няколко начина, по които да се включат в противопоставянето на расизма и невидимия расизъм. Ето как:

Летни лагери за ученици ALL STARS: Заедно срещу расизма Тематичните ни лагери са интензивни и интересни и са посветени на противодействие на расизма и невидимия расизъм. Измежду интерактивните упражнения, театралните и видео работилниците все пак ще остане време за приятно прекарване в басейните и СПА центъра на „Green Life Банско“. Отворени са за ученици на възраст между 15 и 18 години, които могат да кандидатстват индивидуално или като училищна група (10 ученици и 1 преподавател от едно училище). Разходите, свързани с лагерите се покриват от организаторите, но учениците съфинансират участието си в лагерите със символична такса от 50 лева, която може да бъде намалена или опростена за ученици от институции или семейства в затруднение. Лагерите ще се проведат от 01 до 6 юли и от 8 до 13 юли 2019 година, а крайният срок да кандидатстване е 31 май.  Групи от училища, направили заявка за училищни работилници (виж долу), ще се ползват с предимство при селекцията за участие на училищни групи в лагерите.
Пълна информация за лагерите!

Училищни работилници срещу невидимия расизъм  Предлагаме безплатно провеждане на поредица от 4 работилници за ученици на възраст между 13 и 19 година. Включването в проекта изисква работа в 4 последователни работилници в група с едни и същи ученици. Продължителността на една работилница е 45 минути, като по изключение би могло да се направят 2 работилници по 90 минути. Работилниците могат да се проведат като част от учебния процес или като извънкласна дейност. По логистични причини заявките на училища, в които се предвижда провеждането на работилници с поне три класа или групи, ще бъдат разглеждани с приоритет. Училища, в които са проведени работилници, ще се ползват с приоритет, ако кандидатстват с училищна група в лагерите ALL STAR (виж горе).
Пълна информация за работилниците!

Неформални интерактивни срещи Следете страницата ни във фейсбук за предстоящи интерактивни срещи с млади хора по теми, свързани с расизма и невдимия расизъм. Ако сте младежка организация или група от млади хора, която иска да домакинства такава среща (в София или страната), свържете се с нас на v.petkov@proeuropean.net или във фейсбук. Присъединете се към нас! Защото както пее Moby, “We are all made of stars”.

Покана за училища: работилници за борба с невидимия расизъм

Сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” отправя покана към училища от София и страната, които имат желание да работят по темата с расизма и невидимия расизъм. Предлагаме безплатно провеждане на поредица от 4 работилници за ученици на възраст между 13 и 19 година.

Целите на работилниците са:

 • Да направят учениците по-чувствителни към расизма и невидимия расизъм – да ги забелязват, да познават корените, проявленията и последствията от тях;
 • Да представят невидимият расизъм като реален проблем на културата ни и проявяващ се по много различни начини;
 • Да разбират расизма като проблем, свързан с власт на обществено и междуличностно ниво;
 • Да насърчат и популяризират идеята за добро отношение като възможност за противодействие на расизма.

Форма на работилниците

Включването в проекта изисква работа в 4 последователни работилници в група с едни и същи ученици. Продължителността на една работилница е 45 минути, като по изключение би могло да се направят 2 работилници по 90 минути.

Училищните работилници могат да се организират в два варианта:

Вариант 1: Като част от учебния процес (за предпочитане) в:

 • Час на класа
 • Свят и личност
 • Английски език
 • В други предмети по преценка на учител/училищно ръководство

Вариант 2: Като извънкласна дейност

При работа с групи като извънкласна дейност участниците трябва да са не по-малко от 20 и не повече от 30.

Семинарните ни занятия се водят от специално подготвени за целта обучители и фасилитатори. Използват се интерактивни обучителни методи (методи на неформално образование), включващи симулации, ролеви игри, работа по групи и дискусии. Заедно с темите за расизма у учениците се развиват и различни личностни умения: работа в екип, водене на дискусия, презентационни и артистични умения, аргументиране и др.

В зависимост от избраната форма цикълът от работилници се провежда в период между 2 и 4 седмици според нуждите на училището и възможностите на фасилитаторите, което ще се реши за всеки конкретен случай.

Заявяване на интерес

Всяко училище може да заяви работа с до 5 на брой класове или групи.

Заявяването на интерес се прави от преподавател в съответното училище чрез попълването на кратък формуляр: натисни тук.

По логистични причини заявките на училища, в които се предвижда провеждането на работилници с поне три класа или групи, ще бъдат разглеждани с приоритет. Това се касае особено за училища извън София.

Като част от същата инициатива, сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” ще организира два летни лагера за ученици по темата за расизма и невидимия расизъм през юли 2019 година. Ученици от училища, в които е проведен цикъл работилници, ще се ползват с приоритет при евентуално кандидатстване за участие в летните лагери. Информация за лагерите тук.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свързвате с нас на v.petkov@proeuropean.net или с лично съобщение на фейсбук страницата ни.

Разходите, свързани с провеждането на семинарните занятия, се покриват от проекта „STAR: Заедно срещу расизма”, подкрепен от програма “Еразъм +” на Европейския съюз.

Print

Новогодишно обещание? Включи се в тихата революцията срещу невидимия расизъм

Ако правите списък с новогодишните си обещания, между  повечето спортуване, четенето на книги, воденето на дневник и по-малко висене във фейсбук, може да включите и нещо обществено важно – по-активна работа в борбата с омразата и расизма. А ние ще създадем среда, в която да увеличим шансовете това да е от обещанията, които реално се спазват.

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ отправя покана за млади фасилитатори, които да се включат в инициативата ни STAR – Stand Together Against Racism. Това е дългосрочен проект, който включва интензивна работа с млади хора на местно ниво в рамките на училищни работилници и общностни срещи през първата половина на 2019 година и още много възможности след това.

За кого е подходящо?

 • Опитни или начинаещи фасилитатори, с интерес и/или опит в използването на методите на неформалното образование (включително учители);
 • Изострена чувствителност в сферата на правата на човека и анти-расизма;
 • Възможност за участие и в двата подготвителни обучителни модула (виж по-долу);
 • Възможност и мотивация за дългосрочно включване в дейности през 2019 година;
 • Гъвкавост и умения за работа в екип.

Окуражаваме участието на хора от традиционно изключени групи, особено от етнически малцинства.

Какво предлагаме?

1. Безплатно обучение* в две части:

 • В първото ни обучение ще се фокусираме върху темата за расизма и невидимия расизъм, както и други видове нетолерантност (тематичен модул). Обучението ще се проведе от 10 до 13 януари 2019 година в хотел „Банкя Палас“.
 • Във второто ни обучение ще се фокусираме върху практически елементи на фасилитирането и воденето на процеси на учене (методологичен модул). Обучението ще се проведе от 1 до 3 февруари 2019 година (локацията ще бъде потвърдена в последствие, в близост до София).

2. Практическо приложение на наученото чрез фасилитиране на поредица от училищни работилници и общностни срещи, както и възнаграждение за положения труд в този етап на проекта.

3. Общност на учене и подкрепа с останалите фасилитатори, екипът на „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ и партньорските ни мрежи.

4. Добро прекарване.

 

Отделете 5 минути и кандидатствайте до 23:59 часа на  3 януари тук. Ще обявим резултатите още на следващия ден.

За въпроси можете да се свържете с нас на v.petkov@proeuropean.net или на фейсбук страницата ни.

Повече информация за проекта STAR можете да откриете тук.

Print

 * Обучителните модули ще започват в 16:00 часа в първи ден на обучението и ще приклюват в 12:00 часа в третия ден на обучението. Настаняване (по правило в двойна стая) и хранения в периода на обученията се покриват от организаторите, както и пътни разходи за участници от страната.