Покана за училища: работилници за борба с невидимия расизъм

Сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” отправя покана към училища от София и страната, които имат желание да работят по темата с расизма и невидимия расизъм. Предлагаме безплатно провеждане на поредица от 4 работилници за ученици на възраст между 13 и 19 година.

Целите на работилниците са:

 • Да направят учениците по-чувствителни към расизма и невидимия расизъм – да ги забелязват, да познават корените, проявленията и последствията от тях;
 • Да представят невидимият расизъм като реален проблем на културата ни и проявяващ се по много различни начини;
 • Да разбират расизма като проблем, свързан с власт на обществено и междуличностно ниво;
 • Да насърчат и популяризират идеята за добро отношение като възможност за противодействие на расизма.

Форма на работилниците

Включването в проекта изисква работа в 4 последователни работилници в група с едни и същи ученици. Продължителността на една работилница е 45 минути, като по изключение би могло да се направят 2 работилници по 90 минути.

Училищните работилници могат да се организират в два варианта:

Вариант 1: Като част от учебния процес (за предпочитане) в:

 • Час на класа
 • Свят и личност
 • Английски език
 • В други предмети по преценка на учител/училищно ръководство

Вариант 2: Като извънкласна дейност

При работа с групи като извънкласна дейност участниците трябва да са не по-малко от 20 и не повече от 30.

Семинарните ни занятия се водят от специално подготвени за целта обучители и фасилитатори. Използват се интерактивни обучителни методи (методи на неформално образование), включващи симулации, ролеви игри, работа по групи и дискусии. Заедно с темите за расизма у учениците се развиват и различни личностни умения: работа в екип, водене на дискусия, презентационни и артистични умения, аргументиране и др.

В зависимост от избраната форма цикълът от работилници се провежда в период между 2 и 4 седмици според нуждите на училището и възможностите на фасилитаторите, което ще се реши за всеки конкретен случай.

Заявяване на интерес

Всяко училище може да заяви работа с до 5 на брой класове или групи.

Заявяването на интерес се прави от преподавател в съответното училище чрез попълването на кратък формуляр: натисни тук.

По логистични причини заявките на училища, в които се предвижда провеждането на работилници с поне три класа или групи, ще бъдат разглеждани с приоритет. Това се касае особено за училища извън София.

Като част от същата инициатива, сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” ще организира два летни лагера за ученици по темата за расизма и невидимия расизъм през юли 2019 година. Ученици от училища, в които е проведен цикъл работилници, ще се ползват с приоритет при евентуално кандидатстване за участие в летните лагери. Информация за лагерите ще обявим до средата на месец април.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свързвате с нас на v.petkov@proeuropean.net или с лично съобщение на фейсбук страницата ни.

Разходите, свързани с провеждането на семинарните занятия, се покриват от проекта „STAR: Заедно срещу расизма”, подкрепен от програма “Еразъм +” на Европейския съюз.

Print

Новогодишно обещание? Включи се в тихата революцията срещу невидимия расизъм

Ако правите списък с новогодишните си обещания, между  повечето спортуване, четенето на книги, воденето на дневник и по-малко висене във фейсбук, може да включите и нещо обществено важно – по-активна работа в борбата с омразата и расизма. А ние ще създадем среда, в която да увеличим шансовете това да е от обещанията, които реално се спазват.

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ отправя покана за млади фасилитатори, които да се включат в инициативата ни STAR – Stand Together Against Racism. Това е дългосрочен проект, който включва интензивна работа с млади хора на местно ниво в рамките на училищни работилници и общностни срещи през първата половина на 2019 година и още много възможности след това.

За кого е подходящо?

 • Опитни или начинаещи фасилитатори, с интерес и/или опит в използването на методите на неформалното образование (включително учители);
 • Изострена чувствителност в сферата на правата на човека и анти-расизма;
 • Възможност за участие и в двата подготвителни обучителни модула (виж по-долу);
 • Възможност и мотивация за дългосрочно включване в дейности през 2019 година;
 • Гъвкавост и умения за работа в екип.

Окуражаваме участието на хора от традиционно изключени групи, особено от етнически малцинства.

Какво предлагаме?

1. Безплатно обучение* в две части:

 • В първото ни обучение ще се фокусираме върху темата за расизма и невидимия расизъм, както и други видове нетолерантност (тематичен модул). Обучението ще се проведе от 10 до 13 януари 2019 година в хотел „Банкя Палас“.
 • Във второто ни обучение ще се фокусираме върху практически елементи на фасилитирането и воденето на процеси на учене (методологичен модул). Обучението ще се проведе от 1 до 3 февруари 2019 година (локацията ще бъде потвърдена в последствие, в близост до София).

2. Практическо приложение на наученото чрез фасилитиране на поредица от училищни работилници и общностни срещи, както и възнаграждение за положения труд в този етап на проекта.

3. Общност на учене и подкрепа с останалите фасилитатори, екипът на „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ и партньорските ни мрежи.

4. Добро прекарване.

 

Отделете 5 минути и кандидатствайте до 23:59 часа на  3 януари тук. Ще обявим резултатите още на следващия ден.

За въпроси можете да се свържете с нас на v.petkov@proeuropean.net или на фейсбук страницата ни.

Повече информация за проекта STAR можете да откриете тук.

Print

 * Обучителните модули ще започват в 16:00 часа в първи ден на обучението и ще приклюват в 12:00 часа в третия ден на обучението. Настаняване (по правило в двойна стая) и хранения в периода на обученията се покриват от организаторите, както и пътни разходи за участници от страната.