Всички публикации, свързани с кампанията #YouToo / #ТиСъщо
Част от проекта “You Too – Come and Participate”

#YouToo: Showing others that they can change their lives is the most important role I have

Catalin is 22 years old and lives in Bucharest, Romania. He volunteers at Amurtel Romania, a non-profit organizations that works to that protect, strengthen, educate and inspire those that are vulnerable due to social and economic disadvantages. He is involved in different type of projects and participated in actions connected to violence, discriminations, but also outdoor activities. ‘Except you learn new things and develop yourself, you meet new people from different countries and backgrounds’, he says about his volunteering experience. He admits that volunteering also allows him to have fun with new friends. Still, his purpose is serious: ‘Showing others that they can change their lives is the most important role I have’.

Catalin encourages all young people to take the opportunity of being volunteers and help others. Do you want to? Contact Amurtel Romania here.

Picture2

#ТиСъщо: Показвам на другите, че могат да променят живота си

Каталин е на 22 години и живее в Букурещ, Румъния. Доброволства в „Амуртел Румъния“, нестопанска организация, която работи за защита, подкрепа и образование на най-социално и икономически уязвимите. Каталин се е включил в различни проекти и участва в дейности, свързани с борбата с насилието и дискриминацията, както и в много дейности на открито. „Освен че научаваш нови неща и се развиваш, се срещаш с най-различни нови хора“, споделя той за опита си като доброволец. Признава, че доброволчеството му носи и много забавления с новите му приятели. Въпреки това целта му е сериозна: „Да показвам на другите, че могат да променят живота си, е най-важната ми задача“.

Каталин кани всички млади хора да се възползват от различни възможности за доброволчество и да помагат на другите. Искате да приемете поканата му? Пишете ни тук.

Picture2

#ТиСъщо: Важен е личният пример

Кали е на 21 години и живее в Пазарджик. Преди 3 години участва в летен лагер, организиран от младежката фондация „Арете“ и оттогава е активен доброволец. Работи най-вече за мотивиране на младите роми да продължат образованието си след завършване на училище. И го прави по един на пръв поглед прост начин – с разговор. За нея личният пример е сред най-важните фактори в тази насока. Самата тя е имала нужда от мотивация и я е получила чрез комуникация с хора, които определя като ролеви модели. „Общувам с младежи и винаги им разказва за това, през което самата аз съм преминала“. Отделно от това се включва в редица местни и национални кампании и инициативи.

Кали е намерила своя начин и работи за промяна. И ти можеш да участваш. Веднага даваме две предложения: пиши ни във фейсбук или пък ако ти харесва повече – свържи се с Младежка фондация „Арете”!

Picture2

#YouToo: It is important that all of us are useful for the society

Ilian is 18 years old. He was born and raised in Sofia Roma neighbourhood Fakulteta. He graduated high school last year and is currently preparing himself for university exams. Ilian wishes to study “Aviation technology” in Tarnovo University.

Ilian is a volunteer in the Arete Youth Foundation for over a year. He joined because the organisation “provokes young Roma to get educated, to achieve something in their life”. He is searching for peers with whom “to agitate, to provoke, to talk, to encourage young Roma not to get married early, to search for ways to lift the community from the mud”. He thinks that it is important for everybody to be useful in society, rather than thinking about themselves only.

You too – come and participate!

Picture2

#ТиСъщо: Важно е всички да сме полезни в обществото

Илиян е на 18 години. Роден и отраснал в ромския квартал „Факултета“ в София. Завършил е средното си образование миналата година, а сега се готви за кандидатстудентски изпити. Иска да учи „Авиационна техника и технология“ във Великотърновския университет.

Доброволец е в Младежка фондация „Арете“ от вече година. Включил се е, защото организацията „доста провокира младите роми да се образоват, да постигнат нещо повече в този живот“. Търси съмишленици, с които „да агитираме, да провокираме, да говорим, да насърчаваме младите роми да не се женят толкова млади, да търсим начин да се повдигне тази общност от калта“. Смята, че е важно всеки да бъде полезен в обществото, а не всеки да мисли само за себе си.

Искаш да участваш? Веднага даваме две предложвния, пиши ни във фейсбук или пък ако ти харесва повече – свържи се с Младежка фондация „Арете“!

Стартираме кампанията #YouToo / #ТиСъщо

Preparing the campaign - collecting portraits and stories

Preparing the campaign – collecting portraits and stories

English version here

Ние от O’PEN стартираме онлайн кампания за насърчаване на активното участие сред младежи от всички етнически групи. Надявам се чрез посланията си да повишим и разбирателството между младежки от ромски и неромски произход, като покажем общите им черти в борбата за социално включване. Кампанията ще даде видимост и на дейностите и резултатите от изпълнявания в Румъния проект “Ти също – ела и участвай” (You too – come and participate!).

Основният инструмент на нашата онлайн кампания ще бъдат личните истории млади роми и нероми (от България и Румъния), които доброволстват или по друг начин са активни в подобряването на живота на своята общност. Ще покажем техните лица и ще разкажем техните истории. А техните истории са също и покана – да, #ТиСъщо можеш да дойдеш и участваш.

Следете кампанията в:

Facebook: https://www.facebook.com/penetwork

Twitter: https://twitter.com/oPEN_zone1

Instagram: https://instagram.com/open_zone1/

Както и в специалната секция на нашия сайт: http://proeuropean.net/?cat=61

Всички постове и всякаква информация, свързана с кампанията, ще носи хаштага  #YouToo и #ТиСъщо.

Picture2