whereareyouth

Where are YOUth?

whereareyouthWhere are YOUth?
September 2013

Сдружение „Про Европейска Мрежа” e български партньор на обучителен курс „Where are YOUth?”, който ще се проведе в Армения в началото на септември 2013.

Обучителният курс ще се проведе в арменския град Дилижан между 1 и 8 септември 2013 година и ще събере 30 младежи от Армения, Хърватска, Латвия, Молдова, Украйна, Италия, Румъния, Грузия и България.

Основната цел на обучителния курс е да подкрепи младежки работници и младежки лидери в изграждането на своите компетенции, за да работят по-добре с младежки в неравностойно положение. Специфичните цели на проекта включват: развиване на компетенции с младежката работа; разгелждане на активното гражданство на практика; разбиране на концепцията за гражданство – на местно и европейско ниво и др.

Обучителният курс се организира от Loesje Armenia – арменският клон на международната организация за свобода на словото Loesje International.

Обучителният курс се съфинансира от програмата „Младежта в действие” на Европейския съюз.