КЛЮЧОВИ КОАЛИЦИИ

Постоянна ромска конференция

Постоянна ромска конференция е неформално гражданско движение от ромски, про-ромски активисти и организации от цялата страна, което работи за социална справедливост и просперитет на ромската общност.

Освен че участва в работата на ПРК, ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА в някои случаи действа като юридически представител на коалицията, като администрира средства и извършва други административни дейности.

Лига на равнопоставеността

Лига на равнопоставеността е неформална коалиция от организации и активисти, които работят за пълноправно участие на всички граждани в обществения живот, с фокус върху някои от най-изключените групи (роми, ЛГБТИ, глухи, хора с увреждания).

ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА често действа като юридически представител на Лигата на равнопоставеността, като администрира средства и извършва други административни дейности.