Подкрепа за равенство и приобщаване в младежката сфера: наръчник за младежки работници

Искате ли да проверите дали пространствата, дейностите и процедурите на вашата организация отговарят на различни нужди и взимат предвид разнообразието сред младите хора?

Taking Action, Changing Lives: Bulgaria (GLC Professional Fellows) 2021

Тази публикация (на английски език) е разделена на две основни части: в първата част е представено развитието на последващите проекти на българските участници в обменната програма GLC Professional Fellows, пътували до САЩ през пролетта и есента на 2019 година. Във втората част са представени съвместни малки инициативи на български алумни в програмата, реализирани през 2021…

СЪЗВЕЗДИЯ: Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм

Наръчникът има за цел да подготви професионалисти, работещи с млади хора, доброволци и младежки лидери за работа по темата с расизма, като им предостави както по-обстойна концептуална рамка за това, така и конкретни образователни инструменти. Отпорна точка е разбирането, че расисткият начин на мислене не само поражда крайни актове на насилие като геноцид над общности…

ROMA-UP: Овластяване на ромските общности. Теория и практика.

Тази публикация е предназначена за местни и национални ромски и про-ромски организации в цяла Европа, които търсят нови подходи за изграждане на власт в ромската общност и насърчаване нейното социално приобщаване. Тя има за цел да даде както теоретично, така и практическо познание за модела, който сме проектирали, тествали и който планираме да използваме в…

Шест стъпки към глобално гражданство: наръчник за младежки лидери и обучители

Разработена от международен екип от експерти, работещи с млади хора, в България, Кипър, Литва и Испания, тази публикация има за основна цел да представи рамка от компетенции, които младите хора в Европа имат нужда да развият или доразвият, за да се справят по-добре в един взаимосвързан глобализиран свят. Oсновната част от тази публикация предлага редица…

ПЪТЕШЕСТВИЕ към въвличане на млади хора в борбата срещу насилието, основано на пола

Този наръчник е основно предназначен за хора, които работят с младежи: младежки работници, учители, членове на местни и национални неправителствени организации, младежки лидери, обучителни на връстници и др. Той описва различни образователни подходи и упражнения, които могат да се използват в различни условия и в различна среда (напр. в училище или като извънучилищна дейност). Фокусът…

ROMA-UP: Building Power in Roma Communities. Theory and practice.

This publication is meant for fellow local and national Roma and pro-Roma organizations throughout Europe, which are seeking new approaches to build power within the Roma community and advancement its social inclusion. It is meant to give both theoretical and practical insight about the model we have designed, tested and planning to move forward. We…