ROMA-UP: Овластяване на ромските общности. Теория и практика.

Тази публикация е предназначена за местни и национални ромски и про-ромски организации в цяла Европа, които търсят нови подходи за изграждане на власт в ромската общност и насърчаване нейното социално приобщаване. Тя има за цел да даде както теоретично, така и практическо познание за модела, който сме проектирали, тествали и който планираме да използваме в…

ROMA-UP: Building Power in Roma Communities. Theory and practice.

This publication is meant for fellow local and national Roma and pro-Roma organizations throughout Europe, which are seeking new approaches to build power within the Roma community and advancement its social inclusion. It is meant to give both theoretical and practical insight about the model we have designed, tested and planning to move forward. We…