ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА

Учене и действие за ПРОмяна.

Сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА е създадено през 2007 г. като международна мрежа с наименование ПАКИВ ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА (pakiv означава “доверие” на ромски език). През 2013 г. сдружението сменя името си на “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА”. Макар на пръв поглед да изглежда като правописна грешка, името има специфично послание:
– ние сме ПРОевропейци откъм ценности;
– стремим се да бъдем ПРОактивни и насърчаваме ПРОактивност с групите, с които работим;
– опитваме да спазваме високи ПРОфесионални стандарти в работата си.

В работата си се опитваме да балансираме между качествени обучителни процеси и и процеси по изостряне на чувствителността сред различни групи, така и в нуждата за предприемане на конкретни действия, които да адресират системни проблеми. Поради това организираме както обучителни семинари, лагери и работилници, така и кампании, инициативи и директни действия.

Приоритетно работим с млади хора, учители и обучители, представители на изключени групи с фокус върху ромската общност.

Глас за тези, които обикновено са оставяни безгласни

Едно от постиженията ни за момента – и стратегическа цел в бъдеще – е активното включване на хора от традиционно изключени групи в работата. И то така, че гласът им да бъде чут и да могат да бъдат активни двигатели на промяна. Това е пресечна линия на всичките ни дейности и процеси и е отразено в екипите, които създаваме и поддържаме.

Темите, по които работим

В момента три са приоритените сфери на работа, в които полагаме концентрирани усилия:

Борба с расизма

Борим се не просто за общество, в което няма расизъм, но за антирасистко общество, в което се разпознават и адресират както видимите, таката и невидимите форми на расизъм и други видове нетолерантност.

Глобално партньорство

Сътрудничим си с организации и общности от Европа, САЩ и Африка, за да решаваме заедно проблемите, които засягат всички ни.

Борба с насилието, основано на пола

Работим за общество, в което полът не предопределя съдбата на никого и не е причина за насилие.

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Какво правим обикновено?

Екипът ни

ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА не поддържа постояннен екип, а инвестира в гъвкава мрежа от експерти, обучители и представители на различни общности, които въвличаме в конкретни процеси и проекти според нуждите.

ПОЛИТИКИ

Част от вътрешно-организационните ни политики:

Политика за закрила на детето

Приета на заседание на Управителния съвет на  сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ на 27.07.2017   Целта на вътрешната политика за закрила е да гарантира сигурността на децата, които имат контакт със сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ при реализиране на нейни проекти, програми, предоставяне на услуги, реализиране на различни дейности, както и че всички дейности на сдружение „ПРО…

Политика за поверителност

Кои сме ние Този сайт е собственост на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ с ЕИК 175385177 с адрес ул. „Княз Борис I“ 4, София 1463. Обща информация При събирането и обработването на Вашите лични данни, се подчиняваме на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви…

Свържете се с нас!

info@proeuropean.net