Приоритетно работим с млади хора, учители и обучители, представители на изключени групи с фокус върху ромската общност.
Вижте повече
Приоритизираме дългосрочни проекти, които ни дават възможност да работим на местно ниво и овластяват на безвластните.
Вижте повече
Стремим се да създаваме качествени публикации и мултимедийни продукти, които да са полезни и на други.
Вижте повече

Pro European Network

Мисията ни е да работим за утвърждаване на добри практики и ефективното прилагане на човешките права чрез представяне на метода за съвместно участие за развитие на групи в неравностоино положение.

Сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА е създадено през 2007 г. като международна мрежа с наименование ПАКИВ ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА (pakiv означава “доверие” на ромски език). През 2013 г. сдружението сменя името си на “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” – макар на пръв поглед да изглежда като правописна грешка, името има специфично послание:
– ние сме ПРОевропейци откъм ценности;
– стремим се да бъдем ПРОактивни и насърчаваме ПРОактивност с групите, с които работим;
– опитваме да спазваме високи ПРОфесионални стандарти в работата.

Дейности

Някои от нашите текущи инициативи:

От блога ни

Последни новини:

ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА

Работим за ПРОмяна!
Instagram

Свържете се с нас:

info@proeuropean.net