Заедно срещу расизма (STAR - Stand Together against Racism)

Период: ноември 2017 – май 2021

Партньори: Cazalla Intercultural (Испания), SZANSA (Полша), REDU (Италия)

Финансиране: Програма „Еразъм +“ на Европеския съюз

Проектът „Заедно срещу расизма“ (STAR – Stand Together Against Racism) е дългосрочна инициатива, която цели да се противопостави на невидимия расизъм и други форми на нетолерантност в ежедневието на младите хора – офлайн и онлайн – чрез младежка работа, обучение и неформално образование.

Проектът се развива в три основни насоки:

  • Аналитична част

    Включва проучване и разработване на обучителни методологии и инструменти за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм.

  • Пилотиране на местно ниво

    Включва провеждане на летни лагери, училищни работилници и общностни срещи с младежи, чрез които да се тестват обучителните методологии, разработени в аналитичната част.

  • Разпространение на резултатите

    Включва национални и международни обучения за разпространения на резултатите, международен масов обучителен курс, застъпнически дейности за осигуряване на повече възможности за антирасистко образование за млади хора в и извън училище.

Вижте новини от този проект:

Повече образование срещу расизма и други форми на нетолерантност

Долуподписаните организации, институции и граждански групи, като: Наблюдаваме с притеснение увеличаването на езика на омразата в публичната среда и демонизирането на етнически и други малцинствени групи; Регистрираме притеснителен ръст на език и действия, диктувани от омраза, сред младите хора, включително агресия и нападения на връстници в и извън училище; Се противопоставяме на расизма и други…

Поръчай безплатно копие на наръчника „Съзвездия“

Страшно се радваме, че имаме възможност да представим на български най-новата ни публикация „СЪЗВЕЗДИЯ: Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм“. Наръчникът е наличен безплатно в електронна версия тук. Ако искате да го получите в хартиен вариант, оставете имената и пощенския си адрес тук и ще ви го изпратим…

Представихме добри практики за работа с темата за расизма на два вдъхновяващи семинара

Първите два уикенда на октомври „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ посветихме на работата с млади хора по темата за расизма, като организирахме два последователни семинара с две вдъхновяващи групи. И двата семинара организирахме като част от проекта ни STAR – Заедно срещу расизма, като ни позволиха да споделим натрупания опит, както и да представим наръчника ни „Съзвездия“,…

Партньори:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.