Представихме наръчника „Подкрепа за равенство и приобщаване в младежката сфера“

Пред колеги и приятели от неправителствения сектор представихме една публикация, по която работим от много време: Наръчникът за младежки работници „Подкрепа за равенство и приобщаване в младежката сфера“.