Уважаеми членове на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“,

На основание член 18 (3) от Устава на сдружението, се свиква Общо събрание на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ на 27.09.2021 година (понеделник) от 18:00 часа със следния дневен ред:

  1. Промяна в състава на Управителния съвет на сдружението
  2. Разни

Общото събрание ще се проведе в конферентната стая на Фондация С.Е.Г.А., ул. „Княз Борис I” 85, ет. 1, София, България

По решение на Управителния съвет от 7 септември 2021, към членовете на сдружението се отправя покана и да заплатят дължимия членски внос за 2020 и 2021 година непосредствено след Общото събрание.

На основание чл. 18 (5) от Устава на сдружението тази покана се разпространява сред членовете по телефон и публикуване на уебсайта на сдружението www.proeuropean.net.

 

07.09.2021

София, България

Емил Методиев

Председател на Управителния съвет

 

Свали поканата тук.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment