Покана за Общо събрание до членовете на сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА

Уважаеми членове на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“, На основание член 18 (3) от Устава на сдружението, се свиква Общо събрание на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ на 27.09.2021 година (понеделник) от 18:00 часа със следния дневен ред: Промяна в състава на Управителния съвет на сдружението Разни Общото събрание ще се проведе в конферентната стая на Фондация…