Този наръчник е основно предназначен за хора, които работят с младежи: младежки работници, учители, членове на местни и национални неправителствени организации, младежки лидери, обучителни на връстници и др. Той описва различни образователни подходи и упражнения, които могат да се използват в различни условия и в различна среда (напр. в училище или като извънучилищна дейност). Фокусът е върху работата с млади хора по темите пол и насилие, основано на пола: чрез образование към действие.

Наръчникът е резултат от двугодишна работа по проекта „Ново поколение“, изпълняван в Испания, Полша и България. В неговите работихме с над 1600 млади хора, учители и младежки работници, като ги включихме в училищни дейности, летни лагери, кампании за изостряне на чувствителността и обучения.

Година

2020

Автори

Владислав Петков
Теа Станич
Ага Бирчек
Дариуш Гжемни

ISBN

978-619-90847-1-7

Проект

Ново поколение: учене и действие срещу насилието, основано на пола

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment