Подкрепа за равенство и приобщаване в младежката сфера: наръчник за младежки работници

Искате ли да проверите дали пространствата, дейностите и процедурите на вашата организация отговарят на различни нужди и взимат предвид разнообразието сред младите хора?

Taking Action, Changing Lives: Bulgaria (GLC Professional Fellows) 2021

Тази публикация (на английски език) е разделена на две основни части: в първата част е представено развитието на последващите проекти на българските участници в обменната програма GLC Professional Fellows, пътували до САЩ през пролетта и есента на 2019 година. Във втората част са представени съвместни малки инициативи на български алумни в програмата, реализирани през 2021…

СЪЗВЕЗДИЯ: Наръчник за работа с млади хора по темата за расизма и невидимия расизъм

Наръчникът има за цел да подготви професионалисти, работещи с млади хора, доброволци и младежки лидери за работа по темата с расизма, като им предостави както по-обстойна концептуална рамка за това, така и конкретни образователни инструменти. Отпорна точка е разбирането, че расисткият начин на мислене не само поражда крайни актове на насилие като геноцид над общности…

ROMA-UP: Овластяване на ромските общности. Теория и практика.

Тази публикация е предназначена за местни и национални ромски и про-ромски организации в цяла Европа, които търсят нови подходи за изграждане на власт в ромската общност и насърчаване нейното социално приобщаване. Тя има за цел да даде както теоретично, така и практическо познание за модела, който сме проектирали, тествали и който планираме да използваме в…

Шест стъпки към глобално гражданство: наръчник за младежки лидери и обучители

Разработена от международен екип от експерти, работещи с млади хора, в България, Кипър, Литва и Испания, тази публикация има за основна цел да представи рамка от компетенции, които младите хора в Европа имат нужда да развият или доразвият, за да се справят по-добре в един взаимосвързан глобализиран свят. Oсновната част от тази публикация предлага редица…

ПЪТЕШЕСТВИЕ към въвличане на млади хора в борбата срещу насилието, основано на пола

Този наръчник е основно предназначен за хора, които работят с младежи: младежки работници, учители, членове на местни и национални неправителствени организации, младежки лидери, обучителни на връстници и др. Той описва различни образователни подходи и упражнения, които могат да се използват в различни условия и в различна среда (напр. в училище или като извънучилищна дейност). Фокусът…