Разработена от международен екип от експерти, работещи с млади хора, в България, Кипър, Литва и Испания, тази публикация има за основна цел да представи рамка от компетенции, които младите хора в Европа имат нужда да развият или доразвият, за да се справят по-добре в един взаимосвързан глобализиран свят. Oсновната част от тази публикация предлага редица образователни упражнения, които целят да подкрепят младите хора по техния път към активно и отговорно глобално гражданство. Тези упражнения са обединени в четири обучителни модула около темите Околна среда, Технологии, Движение и Вещи.

Както е видно от заглавието, основната целева група на този наръчник са младежки работници, обучители и фасилитатори, които организират процеси на неформално образование с младите хора и (биха искали да) работят с тях по глобални въпроси. Наръчникът може да е полезен и за младежки работници и обучители, които нямат предходен опит с глобалните въпроси (глобално образование), но търсят възможности да придобият компетенции в тази насока. Наръчникът лесно може да влезе в употреба и на учители и други училищни служители, които са в позиция да предложат и организират извънкласни дейности с ученици в своите училища. Накрая, наръчникът може да е отчасти полезен и за обучители, фасилитатори и други практици, които търсят единствено различни методологични идеи, без да имат конкретен интерес към глобалните въпроси. В този случай се надяваме, че докато търсят методологично вдъхновение в следващите страници, те ще се убедят и колко полезно и важно е да работим в сферата на образованието за глобално гражданство.

Разработили сме този наръчник с основната идея да бъде използван с млади хора на възраст между 13 и 19 години. Въпреки това и компетенциите, които целим да развием, и упражненията, с които правим това, са еднакво важни и подходящи за хора над и под тази възраст. Някои от упражненията, предложени в този наръчник, могат лесно да се използват и с други възрастови групи, докато други могат да се адаптират или при планирането, или при обобщението на различните дейности.

Година

2017

Автори

Владислав Петков
Индре Оугутиене
Ага Бирчек
Мемнон Арестис
Керстин Витих Фъргюсън

ISBN

978-954-9630-57-2

Проект

GlobaLab: Шест стъпки към глобално гражданство

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment