GLC Формиране на демокрация на участието

Период: октомври 2019 – декември 2021

Партньори: Great Lakes Community Action Partnership (САЩ), CeRe (Румъния), CKO (Словакия), Civil College (Унгария), Co-Plan (Албания)

Финансиране: Държавен департамент на САЩ

GLC Teach Democracy/Shaping Participatory Democracy е дългосрочна инициатива за обмен между САЩ и Европа, започнала през 2012 година и продължаваща и до днес. ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА координира програмата за България от 2019 година. Програмата цели обмен на добри практики и изграждане на капацитет сред обещаващи лидери, като промотира подходът за организиране на общности (community organizing).

В рамките на програма:

 • Дългосрочни посещения в САЩ

  Подготовка и изпращане на обещаващи лидери на обемнно посещение в САЩ за месец и половина. В рамките на посещението европейските лидери преминават подготвящо обучение и стажуват в общностни организации.

 • Менторски посещения в Европа

  Американските организации, домакинстващи европейци, изпращат техните ментори на реципрочни посещения в Европа. Посещенията, които са в обикновено в рамките на две седмици, дават възможност на менторите да подпомогнат местните лидери, но и да научат повече за местния контекст, проблеми, политики и инициативи за промяна.

 • Поддържане на национални алумни мрежи

  Лидерите от България, преминали през програмата, остават свързани от национална алумни мрежа. Дейностите й включват периодични срещи за споделяне, обучения, професионален обмен, онлайн общуване и мрежуване. Благодарение на българската алумни мрежа се ражда уникалната коалиция Лига на равнопоставеността.

 • Международна алумни мрежа

  Участниците в програмата от Европа и САЩ поддържат връзка чрез периодични ежегодни срещи, които по правило се организират в Европа на ротационен принцип сред участващите европейски държави. През 2020 година интензивно се организират онлайн срещи на различни теми. Успехите на участниците в програмата са описани в поредица от публикации.

Вижте новини от този проект:

Партньори:

1024px-Seal_of_the_United_States_Department_of_State.svg

 

Програмата се изпълнява с финансовата подкрепа на Държавния департамент на Съединените американски щати.