GlobaLab в действие!

Период: ноември 2019 – октомври 2021

Партньори: Global Citizens’ Academy (Литва), Cazalla Intercultural (Испания), IASIS (Гърция), Soul Xpressions (Уганда), Chamwino Arts Center (Танзания), Kipepeo Community Empowerment Program (Кения)

Финансиране: Програма „Еразъм +“ на Европеския съюз

Проектът „GlobaLab в действие!“ e продължение на предходни инициативи със сходни имена, насочени към свързване на младежи и професионалисти, работещи с младежи от различни континенти около общи глобални проблеми. Настоящият проект цели да насърчи подобряване на младежката сфера чрез по-засилено участие на младите хора в седемте партньорски държави, както и овслатяването на младежи да предприемат действия, с които да допринесат към постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Проектът включва следните основни дейности:

 • Общи международни събития

  Международни обучения и семинар за младежки работници от Европа и Африка, насочени към споделяне на добри практики, дейности, кампании и инструменти за въвличане и активизиране на млади хора.

 • Индивидуални мобилности

  Провеждане на двуседмични стажове за младежки работници в младежки организации, работещи в страни от друг континент (европейци в Африка, африканци в Европа).

 • Дейности с млади хора на меснто ниво

  Млади хора от включените държави ще бъдат подкрепени в инициирането и изпълнението на местни кампании и дейности, свързани с изпълнението на Целите за устойчиво развитие. Активните младежи от тези дейности ще представят резултатите си сред свои връстници от останалите партньорски държави на международен младежки обмен.

 • Разпространение на резултатите

  Ще бъде съставена публикация, която ще представи принципи, инструменти, стратегии и техники, събрани от Европа и Африка, за мобилизиране на млади хора и включването им в борбата за изпълнение на Целите за устойчиво развитие.

Вижте новини от този проект:

Партньори:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.