Наръчникът има за цел да подготви професионалисти, работещи с млади хора, доброволци и младежки лидери за работа по темата с расизма, като им предостави както по-обстойна концептуална рамка за това, така и конкретни образователни инструменти. Отпорна точка е разбирането, че расисткият начин на мислене не само поражда крайни актове на насилие като геноцид над общности или престъпления от омраза над индивиди, но и че той има огромно присъствие в ежедневието ни под формата на расистки микроагресии. Тъй като те са толкова разпространени и нормализирани, тези микроагресии са това, което тук наричаме невидим расизъм и на което е посветена по-голямата част от настоящия наръчник.

Година

2021

Автори

Владислав Петков
Ага Бирчек
Дариуш Гжемни
Силвия Волпи
и др.

ISBN

978-619-90847-2-4

Проект

STAR: Заедно срещу расизма

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment