Тази публикация (на английски език) е разделена на две основни части: в първата част е представено развитието на последващите проекти на българските участници в обменната програма GLC Professional Fellows, пътували до САЩ през пролетта и есента на 2019 година. Във втората част са представени съвместни малки инициативи на български алумни в програмата, реализирани през 2021 година и финансово подкрепени от нея.

GLC Professional Fellows е програма за обмен между САЩ и държави от Централна и Източна Европа с фокус върху организирането на общности. Програмата оперира в България от 2012 година, като от 2019 година се координира на национално ниво от сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА. Програмата е финансово подкрепена от Държавния департамент на САЩ, Бюро за образователни и културни въпроси, отдел „Глобално лидерство“.

Година

2021

Съставител и редактор

Владислав Петков

ISBN

N/A

Проект

„SHAPING PARTICIPATORY DEMOCRACY“- a FY 2019 Professional Fellows Program for
Albania, Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia and U.S.A.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment