Сблъсквате ли се с трудности при достигането до младежи от маргинализирани/изключени групи, като например мигранти, ЛГБТИ, младежи от селски райони или такива, които са пострадали от насилие? Нуждаете ли се от помощ за приобщаването на такива младжи във всички ваши дейности? Искате ли да проверите дали пространствата, дейностите и процедурите на вашата организация отговарят на различни нужди и взимат предвид разнообразието сред младите хора? Този наръчник ще ви помогне да отговорите на тези и много други въпроси. В него ще намерите набор от инструменти, които ще ви помогнат да разработите или подобрите политиките и практиките на вашата организация по приобщаващ начин. Този наръчник е подходящ за вас, ако сте ръководител на младежка организация или младежки клуб, ако сте младежки работник или представител на друга структура, работеща с млади хора.

Година

2022

Автори

Владислав Петков
Индре Оугутиене
Ага Бирчек
Дариуш Гжемни
и др.

ISBN

978-619-90847-3-1

Проект

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment