Тази публикация е предназначена за местни и национални ромски и про-ромски организации в цяла Европа, които търсят нови подходи за изграждане на власт в ромската общност и насърчаване нейното социално приобщаване. Тя има за цел да даде както теоретично, така и практическо познание за модела, който сме проектирали, тествали и който планираме да използваме в бъдеще: моделът ROMA-UP.

Разработихме модела ROMA-UP с ясната идея, че общността трябва да стане по-активна в търсенето на промяна от управляващите и постоянно да следи за спазване на поетите ангажименти. Ромските общности трябва да изградят собствена власт и когато гласът им е силен, устойчив и ясен, можем да очакваме ефективно изпълнение на политики и мерки. Открихме и подход, който може да ни помогне в този процес – организирането на общността. Заемайки концепции и методи от този подход, ние си представихме един работещ подход, който може да даде положително нова перспектива за това как да структурираме нашата работа за подобряване на живота на ромската общност.

Изданието е подготвено от екип на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ (София) с безценния принос на три партньора, които извършиха реалната работа по тестването на модела ROMA-UP: Сдружение Л.И.Д.Е.Р. (Благоевград), Младежки клуб Рома-Столипиново (Пловдив) и Фондация Рома-Лом (Лом).

Година

2018

Автори

Владислав Петков
Емил Методиев
Миглена Михайлова

ISBN

N/A

Проект

ROMA-UP

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment